Voorwaarden en gebruiken omtrent betalingen, afzeggen, inhalen en meer…

  • Het maken van een afspraak kan telefonisch of aan de bar. Voor een goede administratie hebben we in elk geval nodig: uw voor- en achternaam, telefoonnummer, geboortedatum, adres en e-mail.
  • Het dragen van een cap is te allen tijde verplicht. Deze moet voldoen aan de veiligheidseisen en minimaal het kenmerk EN1384 hebben. U kunt eventueel een cap huren aan de bar.
  • Nieuwe klanten dienen in verband met de veiligheid altijd eerst een kennismakingsles/longeles te volgen. Omdat wij als manege deze kennismakingsles verplichten, wordt er geen privéles gerekend, maar is het een voordeliger tarief en mag het betaald worden als losse les of aan een leskaart begonnen worden. Wanneer de instructie u doorstuurt naar een groepsles, maar u liever privelessen wilt blijven volgen, is dit mogelijk voor de prijs van een priveles. Bij de longelessen geldt een maximum van 5 keer voor het voordelige tarief, daarna wordt ook een priveles gerekend.
  • Indien u een keer niet kunt rijden, dient u de les altijd 24 uur van te voren af te zeggen via het persoonlijke klantenportaal. Dit geldt voor alle soorten lessen en betalingen. Wanneer u een leskaart heeft en de les op tijd is afgezegd, kan de les worden ingehaald binnen de geldigheid van de kaart. Indien de les te laat is afgezegd wordt deze in rekening gebracht, ongeacht de reden.
  • De leskaarten worden stilzwijgend verlengd. Het eind van een leskaart betekent niet het eind van je plek in de les. Wanneer u een plek heeft in een les, gaan we er van uit dat u elke week op dat tijdstip komt. Indien u wilt stoppen, dient u dit tijdig aan te geven.
  • We hanteren een opzegtermijn van 4 weken. Opzeggen dient u schriftelijk te doen; dit kan via een e-mail of aan de bar door een formulier in te vullen. Wij zijn altijd erg benieuwd naar de redenen, daar kunnen wij eventueel op inspelen of verbeteren…
  • Wanneer de leskaart vol is wordt dit bij het aanmelden bij de bar gemeld, als service, zodat u er rekening mee kunt houden de week daarna een nieuwe te kopen. Het bijhouden van een leskaart is altijd uw eigen verantwoording.
  • Tijdens schoolvakanties gaan onze lessen gewoon door. Alleen in de zomervakantie zijn we een aantal weken gesloten, deze periode worden de leskaarten verlengd. Over de data komt altijd ruim voor de zomervakantie bericht. Op de nationale feestdagen zijn er ook geen lessen, deze kunnen worden ingehaald, de kaarten worden dan niet verlengd.
  • We hebben verschillende leskaarten waarmee u voor een voordeliger tarief kunt rijden. De meest gebruikelijke is de gewone dressuurkaart; met deze kaart heeft u 13 lessen met een geldigheid van 3 maanden, dat komt met een vaste wekelijkse les precies uit. Indien u een les op tijd heeft afgezegd, kunt u deze binnen de geldigheid inhalen, dus niet perse in dezelfde week. De kaart hoeft niet steeds meegenomen te worden naar de manege, we raden wel aan om een overzicht bij te houden! Alle afspraken en leskaarten zijn persoonsgebonden. Indien u vast 2 keer per week rijdt, hebben we daarvoor een aparte leskaart, deze is 6,5 week geldig. Bij een maandkaart, waarbij u vast 3 keer per week rijdt, is het mogelijk een vast paard/pony te kiezen.
  • Bij afwezigheid worden de leskaarten niet verlengd. Uitzonderingen zoals langdurige ziekte kunnen alleen in overleg met Frank Jansen.